"Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι" - Εξεταστέα ύλη Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017

Posted in νέα - ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι» 

Από το γραφείο της Καθηγήτριας κ. Κ. Δελούκα‐Ιγγλέση ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη  για  την  εξεταστική  περίοδο Ιανουαρίου‐Φεβρουαρίου  του  ακαδημαϊκού  έτους  2016‐2017  για τους φοιτητές του α΄ εξαμήνου,  θα είναι η εξής: 

 Από  το  βιβλίο  «Εισαγωγή  στο  Δίκαιο  των  Επιχειρήσεων»,    Π.  Αγαλλοπούλου/Κ.  Δελούκα‐Ιγγλέση (εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα‐Θεσ/νίκη, 2016): 

Από το Μέρος Α΄ (Αστικό Δίκαιο)

 Σελ. 1 έως 199 (από την Εισαγωγή έως και: «Ι. Έννοια Ενοχής»). 

 Σελ. 221 έως 229 («V. Ενοχή προς Αποζημίωση»). 

 Σελ. 235 έως 247 («Αστική Ευθύνη», «Ευθύνη από Πράξεις Τρίτων»). 

 Σελ.  257  έως  264  («Εξωδικαιοπρακτικές  Ενοχές»:  «Ενοχές  από  Αδικοπραξία»,  «Ενοχές  από  Αδικαιολόγητο  Πλουτισμό  ...  έως  και  έννομες  συνέπειες  αδικ.  πλουτισμού»). 

 Σελ. 297 έως 299 («Απρόοπτη Μεταβολή των Συνθηκών»). 

Από το Μέρος Β΄ (Δίκαιο του Καταναλωτή)

 Σελ. 409 έως 411 («ο Ν. 2251/94»). 

 Η  σελ.  413  («Οι  έννοιες  Καταναλωτής  και  Προμηθευτής:  Γενικές  Παρατηρήσεις»). 

 Σελ. 416 έως 422 («Η έννοια ‘Καταναλωτής’») 

 Σελ. 429 έως 430 «Η έννοια ‘Προμηθευτής’») 

 Σελ. 431 έως 464 («Γενικοί Όροι Συναλλαγών») 

 Σελ. 517 έως 529 («Πώληση Καταναλωτικών Αγαθών και Εγγυήσεις») 

 Σελ.  621  έως  623  («Διαφήμιση  &  Αθέμιτες  Εμπορικές  Πρακτικές:  Γενικές  Παρατηρήσεις») 

 Σελ. 631 έως 640 («Συγκριτική Διαφήμιση») 

 Σελ. 655 έως 675 («Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές»)

  Ή,  εναλλακτικά: 

 Το βιβλίο του Ομ. Καθηγητή κ. Απ. Γεωργιάδη «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» 4η έκδοση, 2012 (εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία)

ΔΑΠ-ΝΔΦΠ

Πρώτη και Καλύτερη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I (ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)» (Παλαιού Προγράμματος)

Posted in νέα - ανακοινώσεις

 


Ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη για την εξεταστική περίοδο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2017  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I (ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)»  (δηλ. για όλους όσους έχουν Α.Μ. ‘Δ/15...’ και μικρότερο...) θα είναι η ακόλουθη:
 

Από το βιβλίο της Καθηγήτριας  Κ. Δελούκα - Ιγγλέση:  «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Ενωσιακό και Ελληνικό)»,   Εκδόσεις: Σάκκουλα, ΑθήναΘεσσαλονίκη (2014)  (*)

 Οι εξής σελίδες:     

• 1-23 (Εισαγωγή)  

• 25-29   (Εισαγωγή στο Ν. 2251/94) 

• 33-41 (έως και πλάγιο αριθμό 97) (= Η έννοια «καταναλωτής») • 43- 47 (πλάγιοι αριθμοί 103 έως  και 112)  

• 49-83 (γενικοί όροι συναλλαγών)

• 139-151 (πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις)     

• 153-156 (πλάγιοι αριθμοί 415 έως  και 422)     

• 161-192 (πλάγιοι αριθμοί 429 έως  και 514)

• 194- 203 (πλάγιοι αριθμοί 519 έως και 543)

• 221-222 (Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών “RAPEX”)

• 225 – 246 (Ευθύνη Παρέχοντος Υπηρεσίες)

• 247 – 268 (έως και πλάγιο αριθμό 736) 302 

• 283 – 302 (= Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές)

• 309 – 322 (πλάγιοι αριθμοί 847 έως και 917)
 
 
 
(*) Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών δύνανται να μελετήσουν και από το βιβλίο της Καθηγήτριας Κ. Δελούκα-Ιγγλέση «Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο του Καταναλωτή», Εκδόσεις Αν.  Σάκκουλα  (1998). Η ύλη περιλαμβάνει ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ,  ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (σελ. 79-90)
 =========================================
 Ή (Εναλλακτικά)
 
Από το βιβλίο «ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕλληνικόΚοινοτικό»     Επιμέλ. Ελ Αλεξανδρίδου,  Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη (2008) Οι εξής σελίδες:     

 4-10 (έως και πλάγιο αριθμό 18),24-35 (έως και πλάγιο  αριθμό 36),   38-52 (έως και πλάγ.αριθμ. 94), 65-67,79-119, 136-138, 331-355,    362-367 (έως και πλάγ. αριθμ. 7), 370-412  (έως και    πλάγ .αριθμ.105),  438-457,    475-498,   502-530,  537-547,   559-562 (έως και πλαγ. αριθμ. 16) 
 
 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΠΕΙ

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ

 

 

"Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι - Αστικό Δίκαιο" (Παλαιού Προγράμματος) - Εξεταστέα ύλη Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017

Posted in νέα - ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)» (παλαιού προγράμματος)

Ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2017 για όσους οφείλουν το Μάθημα: ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) (δηλ. για όσους έχουν Α.Μ. ‘Δ/15...’ και μικρότερο...) θα είναι:

 Από το βιβλίο της Ομ. Καθηγήτριας κ. Πην. Αγαλλοπούλου «Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου» Γ΄ έκδοση (εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσ/νίκη, 2012) Οι σελίδες 1 έως 407 (ήτοι οι Ενότητες: «Εισαγωγή στο Δίκαιο», «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» και «Ενοχικό Δίκαιο»).

Ή (-εναλλακτικά-)

Από το βιβλίο του Ομ. Καθηγητή κ. Ι. Σπυριδάκη «Εισηγήσεις Αστικού Δικαίου», Γ΄ έκδοση (εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα/Κομοτηνή, 2004) Οι σελίδες: 1 – 124, 237-324 και 391 – 396.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑ.ΠΕΙ

ΠΡώτη και Καλύτερη


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίου Πειραιώς