Οι Βάσεις Εισαγωγής για τα Τμήματα του Πα.Πει. 2014

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα προπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

Αναλυτικά:

ΤΜΗΜΑ -  ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 18178

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 16350

ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - 16269

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 15255

ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 15186

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - 15128

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - 13939

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - 13937

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - 13270


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίου Πειραιώς