Αλλαγή Ημερομηνίας Εξέτασης για την Εαρινή Εξεταστική 2014

 

 Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλικών Σπουδών ότι η εξέταση του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 4ου και 6ου εξαμήνου, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Ιουλίου και ώρα 18:00 -20:00 στις αίθουσες Π. αμφ,  102, 103, 104, 105, 106, 107 και 204 και όχι το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2014.

Σίτιση 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι στο παρακάτω link υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή σίτισης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015.

 

Σίτιση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑ.ΠΕΙ

Πρώτη και Καλύτερη


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίου Πειραιώς