Δήλωση Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνονται και για τα υποχρεωτικά μαθήματα και για τα επιλογής. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από 13 μέχρι και 31 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών https://students.unipi.gr/ με την χρήση του προσωπικού κωδικού σας. Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά κατά τις ώρες 11:30 -13:30.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑ.ΠΕΙ

Πρώτη και Καλύτερη

Σκέψου αλλιώς | Η νέα καμπάνια της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Εγκαινιάζουμε σήμερα τη νέα καμπάνια μας με τίτλο «Σκέψου αλλιώς», η οποία στοχεύει στην προώθηση μιας νέας αντίληψης για την οργάνωση και λειτουργία τόσο των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων όσο του ίδιου του φοιτητικού κινήματος. Έφτασε ο καιρός, η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο σύνολό της να περάσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, ώστε πλέον να βασίζεται σε γερά θεμέλια, να λειτουργεί με κανόνες και να αναπτύσσει μια νέα κουλτούρα στην παιδεία μας συνολικά. 

Έναρξη Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑ.ΠΕΙ

Πρώτη και Καλύτερη


ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πανεπιστημίου Πειραιώς